The Prayer of the Kabbalist - אנא בכח (HE, HC)

  • Sale
  • Regular price $24.95


אנא בכח - תפילתו של מקובל / מהדורה חדשה

מהי התשובה לחיים, ליקום ולכל השאר?
בספר זה מביא יהודה ברג, מבכירי המורים לקבלה בעולם, את המשמעות שמאחורי אותיות התפילה המוכרת "אנא בכוח" - ערוץ תקשורת לכוחה המלא של הבריאה, שהוכיח את עצמו כאפקטיבי ורב עוצמה. באמצעות כמה צעדים מעשיים, הוא פורס בפני הקוראים כיצד ניתן להתחבר לכוחן הייחודי, ודרך כך, להגיע לאושר, סיפוק, הגשמה עצמית והארה, המצויים במרחק של 42 אותיות בלבד!