Two Unlikely People to Change the World - שני אנשים (HE, HC)

  • Sale
  • Regular price $24.95


שני אנשים שאיש לא ציפה כי ישנו את העולם

ספר זה שאתם מחזיקים בידיכם התחיל כסיפור חייו של בעלי המנוח, הרב שרגא ברג, האיש שהפך את ספר הזוהר נגיש לכל אדם בעולם ופתח את לימוד הקבלה בפני כולם. אבל כמו כל דבר אחר בחיים שלו ושלי, זה קיבל תפנית בלתי צפויה. בסַפרי את סיפורו של הרב מצאתי, שהוא היה כה קרוב לסיפור חיי ולסיפורו של מרכז הקבלה כך שאי אפשר לספרו רק כתולדות חייו. במקום זאת, גדל הספר להיות ספר הזיכרונות של חיינו המשותפים ושל תולדת האיחוד שבינינו — נתיב חדש אל החוכמה הקדומה של הקבלה.

 
מהרגע שבו חל שינוי במיקודו של הספר, ישבה קבוצה מאיתנו לחפש שם מתאים יותר. בעודנו מביטים על התמונה של הרב ושלי המופיעה על הכריכה, מישהו אמר: "טוב, אלה שני אנשים שאיש לא ציפה כי ישנו את העולם". ואני חשבתי: "זהו זה! זה יהיה שם הספר!"
 
היה זה בלתי סביר שהרב ואני נפגוש זה את זה וניצור מערכת יחסים יציבה, וללא ספק היה זה גם לא סביר שנהיה לזוג שיתחתן ויקים משפחה; שלא לדבר על הרעיון ששנינו יחד נשנה את העולם.
 
בכל אופן, מהי משמעות הדבר? איך משנים את העולם? המצבים שבאו אחר כך לא קרו משום שתכננו שיהיו כאלה. הם היו התוצאה הבלתי מכוונת שנבעה מחיבורם של שני אנשים מעולמות שונים. לא הייתה כל אסטרטגיה. מה שהתרחש אחרי הפגישה הגורלית שלנו במעדניית "ראטנר'ס", בשנת 1969, היה תוצאת מפגשם של שני אנשים אשר אהבתם ואורח חייהם הציבו אתגר מול נורמות רבות כל כך, עד שמהפכה רוחנית הייתה בלתי נמנעת. הצעדים שבהם נקטנו היו תגובות לנסיבות שהונחו לפנינו, והדרך היחידה שהכרנו הייתה לצעוד ישר קדימה.
 
אני מקווה שתיהנו מסיפורם זה של שני אנשים רגילים אשר בורכו ונהיו חלק מיצירתם של דברים יוצאים מן הכלל. אולי הוא אפילו יעורר בכם השראה לסיפור הבלתי צפוי שלכם.
     — קרן ברג