Astrologik: Astrology for Kids אסטרולוגצ'יק - ספר אסטרולוגיה לילדים (HE, HC)

  • Sale
  • Regular price $24.95


אסטרולוגצ׳יק - מדריך אסטרולוגיה קבלית לילדים מאת:מיכל ברג

ספר ילדים חדש, ידידותי ומאויר מאת מיכל ברג
המציע כלים אסטרולוגיים שימושיים על פי הקבלה בגובה העיניים!

בימים אלה רואה אור "אַסטרולוגצ'יק - מדריך אסטרולוגיה קבלית לילדים", ספר חדש, מאויר ונוח לשימוש, מאת מיכל ברג, המציע לילדים והוריהם, מבחר כלים אסטרולוגיים ישומיים על פי תורת הקבלה, בגובה העיניים ובשפה ידידותית.

 אסטרולוגצ'יק, פורס בפני הקוראים הצעירים כלים קבליים שימושיים, במטרה לחזק את יכולותיהם הפנימיות ולסייע להם להתמודד בהצלחה עם האתגרים שניצבים לפניהם.

 בספר זה, ילמדו הילדים להכיר את עצמם במצבם הנוכחי, את מאפייני המזל שלהם ואת המבחנים שבהם הוא מעמיד אותם. באמצעות שימוש בארגז הכלים שמעמיד אסטרולוגצ'יק לרשותם - ובכללם אותיות החודש, על בסיס שמות הבורא, המלאך שלהם, איברי גופם וההצהרה שלהם על פי חודשי השנה - יוכלו הילדים ללמוד ולדעת מי באפשרותם להיות.

 לאחר שיכירו את המזל האישי שלהם יוכלו הילדים ליהנות מקריאת הפרקים שנוגעים למזלות של קרובי משפחתם וחבריהם. כך ילמדו לתַקשר אתם באופן טוב יותר!