The Wisdom of Truth - חכמת האמת (HE, HC)

  • Sale
  • Regular price $34.95


"אני מאמין שהאמת היא שבמהלך ההיסטוריה לא היה לאף אחד את היכולת ואת הרשית משמיים לגלות ולהסביר את סודות חכמת הקבלה כפי שהיה לרב אשלג... אל תצפה להבין אותו בקריאה ראשונה ולמען האמת, כפי שאני עצמי יכול להעיד, לא בהכרח נוכל אפילו לתפוס ולהבין אפילו בפעם ה-100...

אבל אין לך הבנה ומקור חשובים יותר מאשר הספר הזה".

מיכאל ברג