72 Names of God - 72 השמות (HE, HC)

  • Sale
  • Regular price $24.95


72 השמות, הם הכלי הקבלי העתיק והחזק ביותר שידוע לאנושות. באמצעות צפנים וצירופים אלו בקע משה רבנו את ים סוף. הידע הקבלי הוצפן במשך אלפי שנים והיה ידוע רק למספר קטן של מקובלים.

יהודה ברג, ממורי הקבלה המשפיעים בעולם, הוציא לאור את ספר 72 השמות לאחר מחקר רב שנים שערך בספרי המקובלים הרבים ובכתבי יד קבליים עתיקים מקוריים. זאת, במטרה לגלות את משמעותו ואת תפקידו של כל צירוף וצירוף ב־72 שמות הבורא.

בספר מופיעים כל צירופי 72 השמות בצד הפירוש המקיף והרחב שלהם, תוך הסבר והדרכה מעשית מאת יהודה ברג להפעלת הצפנים לשם השגת שינוי חיובי ומשמעותי בחיינו.

72 השמות, הם לא שמות במובן הרגיל של המילה. הם מייצגים את החיבור בין העולמות הרוחניים האין־סופיים לבין העולם הגשמי, המציאות היום־יומית. כל צירוף מחבר אותנו למקור כוח, אשר דרכו אנחנו מקבלים את היכולת לשלוט ולשנות לטובה כל תחום בחיים, להפוך כל קושי לאתגר ולקבל את כל הטוב שמציע לנו היקום.

כעת, לראשונה בספר אחד, מציג יהודה ברג את כוחם של שמות אלו ונותן לנו כלים שבעזרתם נוכל לחולל מהפכה בחיינו ובחיי הסובבים אותנו. מדריך עָצמתי זה מוגש בצורה תמציתית ופשוטה, אך עם זאת הוא הכלי הטוב ביותר לשיפור מצבנו החומרי והרגשי בכל רגע נתון בחיי היום־יום