And You Shall Choose Life - ובחרת בחיים (HE, HC)

  • Sale
  • Regular price $34.95


כמו מהפכן הלוחם לשינוי המצב הקיים, כך לחם הרב אשלג לשינוי מצב המודעות בקרב בני האדם. הוא הקדיש את עצמו לחשיפת היבטים נסתרים של התנ"ך ולפיצוח הקודים המוטמעים בו. החיבור הזה נכתב במקורו כמבוא לתלמוד עשר הספירות – אחד הטקסטים הקבליים הקשים והמעמיקים ביותר. מטרתו של החיבור הזה, שמיכאל ברג הוסיף לו הקדמה, היא לעודד את לימוד הקבלה. הרב אשלג האמין כי הליכה בדרך הקבלה תאפשר לבני האדם למצוא את ייעודם האמיתי בחיים, וכך ליהנות מחיים של אושר, סיפוק והגשמה עצמית.

ספר זה מעניק לנו הצצה לתובנותיהם של גדולי המקובלים בכל הדורות. הטקסט מעמיק ומורכב, ובולטת בו אווירת הדחיפות. בימים שבני האדם טבעו בתוך גל של כאב וסבל ניסה הרב אשלג להסביר כי על אף האירועים החיצוניים, הבורא הוא טוב. "לבחור בחיים" פירושו לקרוא תיגר על אורח החיים הישנוני שבו שרויה מרבית האנושות, וזאת באמצעות יצירת חיבור עם הבורא, סילוק האגו והליכה בדרך הרוחנית שמציעה הקבלה.

אף שהספר נכתב לפני עשרות רבות של שנים, הוא אינו מוגבל בזמן. המחשבות והמסרים הטבועים בו הם שהובילו להקמת המרכז לקבלה.

המקובל הרב יהודה אשלג הוא אחד מגדולי המורים הרוחניים של המאה העשרים, מקובל מעמיק הנערץ על לומדי קבלה מכל רחבי העולם. עם הישגיו הרבים ניתן למנות את התרגום הראשון של ספר הזוהר מארמית - שפתו המקורית - לעברית. הרב אשלג, שנולד בפולין בשנת 1886, התגורר רוב חייו בארץ ישראל, ובשנת 1922 יסד בה את מרכז הקבלה המקורי. הוא היה מורהו ואביו הרוחני של הרב יהודה ברנדוויין, שלקח על עצמו את הנהגת המרכז לאחר מותו של הרב אשלג בשנת 1954. לקראת מותו של הרב ברנדוויין בשנת 1969 הוא מינה את הרב ברג ליורשו.

מיכאל ברג, מלומד ומורה לקבלה בזכות עצמו, הוא הראשון שתרגם את ספר הזוהר על כל 23 כרכיו מן הארמית העתיקה לאנגלית. הוא התחיל את המשימה העצומה הזאת כשהיה בן 18 בלבד, וסיים אותה כעבור עשר שנים. מיכאל ברג משמש כמנהל-עמית של מרכז הקבלה העולמי והאוניברסיטה של הקבלה (www.ukabbalah.com), המוסד החינוכי המוביל המוקדש לתורת הקבלה. ספריו האחרים כוללים את הסוד, סודות הזוהר, להיות כמו הבורא ורב המכר הדרך. הוא חי בלוס-אנג'לס עם רעייתו ושלושת ילדיו.