Immortality - חיי נצח (HE, HC)

  • Sale
  • Regular price $24.95


חיי נצח: האלמוות כרעיון בלתי נמנע / מאת: הרב ברג

בספר קלסי זה, שנכתב בידי אחד מהגדולים והאהובים שבמקובלי העולם, מציג לנו הרב ברג רעיון מדהים שלפיו המודעות המוגבלת שלנו היא הדבר היחיד שמפריד בינינו לבין חיי נצח – חיי נצח גשמיים, לא רק רוחניים.

הרב ברג מסביר איך ולמה בא המוות לעולם, וכיצד מאז ומעולם היה בכוחנו לגבור עליו. בשילוב ייחודי של זיכרונות, של היסטוריה, של מדע ושל דת מצרף אותנו הרב ברג למסעו האישי בלוויית מקובלים מהעבר. הוא מפענח למעננו סיפורי מפתח מקראיים כגון סיפור הבריאה, אדם וחוה ועגל הזהב, ויוצר את החיבור שבין ה"תגליות" המדעיות הנוכחיות והמיסטיקה הקבלית.

כבר לפני עשרים שנה ויותר דיבר הרב וכתב על נושאים שבאותם ימים התקשו רבים לקבל ועם הזמן הפכו נחלת הכלל, לפחות במדע ובזירה הטכנולוגית: פלאי הדי־אן־איי, ההבטחה שגלומה במחקר תאי הגזע וריפוי מחלות שמבוסס על גנטיקה אישית, מיפוי הגנום האנושי ושיבוט של יונקים. באותם ימים, עדיין לא התקבל על ידי הרוב הגדול בכלל ובקהילה הרפואית בפרט הרעיון של "עליונות הרוח על החומר" כפי שהוא מקובל כיום.

מתוך מאמץ לרכך באופן משמעותי את הרעיונות יוצאי הדופן והלא הגיוניים לכאורה שבו, עשו עורכי המהדורה הראשונה של הספר לחיות לנצח (שם הספר במהדורתו העברית הראשונה) עבודת עריכה משמעותית לכתב היד המקורי והמלא שנכתב במקור כפי שהרב תיעל אותו. כעת, במהדורה חדשה ומתוקנת זו שרואה סוף־סוף אור, הוחזר התוכן המקורי לקדמותו.